Svenska dialogsystem: Prosodi, grammatik och diskurs

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets mål var att undersöka hur prosodisk information växelverkar med lexikal och syntaktisk information för att 1) markera gränser mellan samtalsämnen ('talparagrafer') och mellan samtalsämneinterna enheter i spontantal och 2) uttrycka skillnaden mellan 'ny' och 'given' information (eller mellan olika nivåer av 'tillgänglighet') vad beträffar referenter och händelser i talad diskurs.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1998/01/012003/12/31

Participants