Svensk experimentfilm

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Volymen A History of Swedish Experimental Film Culture” (2010) syftar till att teckna den svenska experimentfilmens historia. Genom projektet kopplas filmerna till filmskapare och centrumbildningar, samtidigt som distributionstitlar och klassificeringar utreds.
Tillsammans med stiftelsen Filmform etableras också en databas, som är sökbar via EU-portalen GAMA .

I det här projektet studeras den svenska experimentfilmens historia, från tidiga animationer till videokonstens genomslag. Projektet har gjorts i nära samarbete med Stiftelsen Filmform, som kontinuerligt arbetar med att bevaka och föra ut den svenska experimentfilmen och med Kungliga Bibliotekets avdelning för audiovisuella medier.

Det huvudsakliga resultatet är boken A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art, utkommen i augusti 2010. Den viktigaste konsekvensen av projektet är att ett antal filmer kan förtecknas i den databas som Stiftelsen Filmform har under uppbyggnad.

Resultatet är att filmerna nu kan kopplas till rätt upphovsmakare, samtidigt som distributionstitlar och klassificeringar har utretts. Rent konkret redovisas ett antal titlar som tidigare har ansetts som förkomna.

Den svenska experimentfilmens historia har alltså till dels skrivits om. Tidigare helt okända eller marginaliserade konstnärskap, som Reinhold Holtermanns, Leo Reis och Bo Jonssons får sin rättmätiga plats. De tidigare osynliggjorda kvinnliga filmskaparna, som till exempel Eivor Burbeck och Gerd Osten, analyseras, samtidigt som kanoniserade konstnärer som Viking Eggeling, Peter Weiss och Gunvor Nelson sätts in i en aktuell forskningskontext.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2006/01/012008/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Lars Gustaf Andersson, 2015, I : Oei. 69-70, s. 137-139

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lars Gustaf Andersson, 2014, The Emergence of Film Culture : Knowledge Production, Institution Building and the Fate of the Avant-Garde in Europe, 1919 - 1945. Hagener, M. (red.). Berghahn Books, s. 227-248

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lars Gustaf Andersson, 2013, Magasinet Walden: tidskrift för filmkritik.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (26)