Nationellt forensiskt arkeologiskt nätverk ForArk

Projekt: Nätverk

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi
  • Juridik och samhälle

Beskrivning

Nätverket, som startades på Södertörns högskola, samlar poliser, brottsplatsundersökare, arkeologer, jurister och andra som arbetar med brottsplatstolkning och dokumentation. I centrum för nätverket står dokumentation och undersökning genom digitala och nya naturvetenskapliga metoder. ForArk vill på olika sätt påskynda och säkerställa en god teknikutveckling. Olika arkeologiska och forensiska metoder diskuteras och utvärderas, ofta i samband med aktuella projekt/fall.
AkronymForArk
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/01 → …

Samarbetspartner

Participants

Relaterade aktiviteter

Nilsson, B. (organisatör), Anna McWilliams (ordförande), Dell'Unto, N. (organisatör), Landeschi, G. (inbjuden talare), Derudas, P. (inbjuden talare), Foley, B. (medverkande), Svensson, A. (medverkande), Ekengren, F. (medverkande)
2018 dec 122018 dec 13

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Visa alla (1)