Nationellt forensiskt arkeologiskt nätverk ForArk

Projekt: Nätverk

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2018
  2. ForArk nätverksmöte 2018:2

    Nilsson, B. (organisatör), Anna McWilliams (ordförande), Dell'Unto, N. (organisatör), Landeschi, G. (inbjuden talare), Derudas, P. (inbjuden talare), Foley, B. (medverkande), Svensson, A. (medverkande), Ekengren, F. (medverkande)
    2018 dec 122018 dec 13

    Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs