Swedish Healthy Home

Projekt: Forskning

Beskrivning

Swedish Healthy Home genomförs med stöd från Energimyndigheten. Resultaten i projektet förväntas bidra till ett hälsosamt ljus i bostäder som både ökar välbefinnandet och sparar energi.

Populärvetenskaplig beskrivning

Att forska om ljus är särskilt intressant i Sverige eftersom vårt land ligger så långt från ekvatorn. På våra breddgrader är somrarna ljusa nästan hela dygnet och vintrarna mörka. Den mörka tiden av året behövs det extra mycket elektriskt ljus. Idag använder ett svenskt hushåll i genomsnitt ca 1000 kWh för belysning. Om vi använder belysningen mer effektivt, t ex genom att utnyttja dagsljuset inomhus, släcka lampor som inte behövs och välja energieffektiva lampor, kan energianvändningen för belysning halveras. Det handlar både om vanor och bra produkter.

Men ljuset är inte bara viktigt för att kunna se bra. Ljus påverkar dessutom vår inre biologiska klocka som styr dygnsrytmen. Sömnhormonet melatonin blockeras nämligen av ljus och därför blir vi pigga av ljus. En bra dygnsrytm är viktig för hälsan. Vi mår bara av att ha det ljust på dagen och mörkt på natten när vi sover. Forskning har visat att sömnkvalitet har kopplingar till bl a depression, övervikt och diabetes. På vintern när dagarna är korta och dagsljuset inte räcker behöver vi ta mer hjälp av elektriskt ljus.

Målet med projektet är att bidra till en hembelysning som gör att vi ser bra, håller ordning på dygnsrytmen, är tilltalande, energieffektiv, lättstyrd och miljömässigt hållbar. På Miljöpsykologi kommer vi bl a att kartlägga belysningsförhållanden i svenska bostäder och utvärdera belysningslösningar. Detta gör vi genom intervjuer och enkäter. I projektet kommer även ny teknik att testas i verkliga livet i några demonstrationslägenheter.
StatusEj startat

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • National Institute for Psychosocial Factors and Health, Stockholm
  • Lighting Research Center, Rensellaer Polytechnic Institute

Participants