Hur andraspråksinlärare och modersmålstalare processar svensk ordföljd: Ett psykolingvistiskt och neurokognitivt perspektiv (SWOP2)

Projekt: Forskning

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2018
  2. Bearbetning av V2-ordföljd i svenska som andraspråk ur ett psykolingvistiskt och neurokognitivt perspektiv

    Gullberg, M. (Inbjuden talare)
    2018 nov 21

    Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare