Textvid Öresund

Projekt: UppdragsforskningTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/012023/12/31

Samarbetspartner

Participants