Isaac Bashevis Singers tvåspråkiga verk: romaner, översättningar, världslitteratur

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Undersökningen är baserad på arkivstudier i Singersamlingen vid Harry Ransom Center i Austin, Texas, vilket kommer att ge tillgång till empiriskt material som aldrig tidigare undersökts . Vidare planerar jag att sätta ihop och publicera en antologi som reflekterar omfånget, innehållet och mångfalden av genrer i det material som insamlas i Singerarkiven och jiddischpressen.

Den kritiska studiens tre delar är: 1. Publikationer i jiddischpressen: journalistik och romanen . 2. Tvåspråkiga verk: översättningen jiddisch i Amerika. 3. Historieberättande och världslitteratur: läsning bortom de jiddischka och amerikanska källkulturerna. Studiens första mål är att undersöka den kulturella kontext som utgör grunden för Singers arbete för jiddischpressen. Singer spenderade sin långa författarkarriär som journalist för en större jiddischtidning. som jiddischskribent i Warszawa 1925-1935 och efter sin utvandring till USA 1935 som skribent för dagstidningen Forverts (Jewish Daily Forward) i New York. Likt andra jiddischförfattare livnärde sig Singer som journalist och skrev nyhetsartiklar, human interest och litteraturkritik. Jag kommer att undersöka hur Singers journalistik påverkade de följetongsromaner han regelbundet publicerade i Forverts. Jiddischpressen är ett sentida exempel på det kreativa utbyte mellan journalistik och romankonst som har sitt ursprung i 1700-talets England och som kulminerade med följetongsromanen det följande seklet. Hur tillförde följetongsromanernas plats bredvid nyheter och human-interest-artiklar, som ibland författats av Singer under olika pseudonymer, en kontextuell ram till de ursprungliga läsarna? Hur omarbetade och omkontextualiserades Singers följetongsromaner när de publicerades i bokform på jiddisch och engelska?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012016/12/31

Participants