Rädda barnens århundrade. Svenska Rädda barnen och mellankrigstidens humanitarism

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet undersöker mellankrigstidens humanitära och människorättsliga diskurser, berättelser och praktiker utifrån exemplet svenska Rädda barnen. Med utgångspunkt i barnet som krigsoffer och kvinnors aktivism analyseras krigserfarenhetens betydelse för omformulerandet av humanitarism och rättigheter främst under åren 1919–25, men även ur ett längre historiskt och minneskulturellt perspektiv.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012017/12/31

Participants