The Cinema of Lindsay Anderson

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

The Cinema of Lindsay Anderson är ett forskningsprojekt om den brittiske regissören Lindsay Andersons filmer, med finansiering från RJ. En konferens kommer att hållas i Lund 2014 och en internationell antologi kommer att publiceras under 2015.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012015/12/31

Participants