Samlade dikter av Olof Wexionius

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets syfte är en textkritisk utgåva av Olof Wexionius Samlade dikter. Wexionius (1656-1689/90) var född i Dorpat, uppvuxen i Åbo och på 1680-talet verksam i Stockholm; han var en av den svenska barockens mest betydande poeter, en skald i Georg Stiernhielms efterföljd, ofta ställd i rang näst efter Stiernhielm, Lucidor och Samuel Columbus. Editionen utges av Svenska Vitterhetssamfundet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/01/012019/12/31

Participants