The Construction of a Sustainable Development in Times of Climate Change

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Min avhandling är en systematisk genomgång av de etiska principerna bakom begreppet hållbar utveckling (HU), med särskild fokus på hur dessa ska förstås i ljuset av klimatförändringarna. Mitt huvudsakliga argument är att vi bör se HU som en praktisk konstruktion som vi förpliktigar oss till genom framtidsinriktat handlande, och att HU därmed är en lovande grund för framgångsrikt klimatarbete.

Min avhandling utgår från debatten om klimatförändringarna. Många försök att svara på frågan om vad vi bör göra åt detta problem tenderar att missa att det måste till etiska ställningstagande, vilket i sin tur leder till politiskt och moraliskt farliga förenklingar. Frågan om vilket samhälle vi bör välja för dagen och morgondagen står i centrum i den ursprungliga betydelsen av en hållbar utveckling. Vi bör sträva efter ”en utveckling som tillgodoser dagens generations behov utan att äventyra kommande generationers egna behov definieras det oftast.
Frågan är vad vi har för skäl att göra det? Vad innebär det ens att så prioritera behovstillfredsställelse (vilka behov är grundläggande, ska en individs behov tillåtas övertrumfa 1000 andras om det är nog viktigt, etc.)? Behovsbegreppet används ofta som fördelningsprincip, t.ex. inom vården, men som teori om vad vi är skyldiga våra barn och barnbarn (o.s.v.) mer sällan. Kanske beror det på att behov, liksom hållbar utveckling, är ett vagt begrepp - vi vet helt enkelt inte hur vi kan tillgodose en generations behov. Eller kanske beror det på att det anses godtyckligt att stanna där - visst är vi väl skyldiga dem mer än mat och vatten för dagen t.ex..
Avhandlingen kommer analysera dessa frågor inte bara genom själva begreppet utan också genom den teori om rättvisa mellan generationer som kallas för sufficientarism (el. tillräcklighetstanken). På så vis kan förhoppningsvis detta begrepp bli både empiriskt och normativt adekvat.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/09/012013/12/31

Participants