De mindre filmkulturernas kulturpolitik. Filmverkstan 1973 - 2001

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Under perioden 1973 - 2001 drev Sveriges Television och Svenska Filminstitutet den sk Filmverkstan. Filmverkstan skulle skapa utrymme för fria filmare utanför den etablerade produktionen. Det här är ett forskningsprojekt för att inventera Filmverkstans arkiv, och upprätta en filmografi över samtliga produktioner. Filmverkstans verksamhet analyseras i kulturpolitiska och filmhistoriska termer.

Inspirerad av filmverkstäder runt om i Europa etablerades Filmverkstan som en informell organisation där vem som helst kunde ansöka om teknisk hjälp eller ekonomiskt bistånd för att göra en film eller färdigställa redan filmat material. Allmänhetens och de fria filmarnas intresse för Filmverkstan var stort.

Filmverkstan öppnades 1973 och lades ner 2001. Cirka 400 verk färdigställdes under denna period. En av anledningarna till nedläggningen var finansiell, men ny och enklare teknik spelade också en roll.

I arkivet finns animerade filmer, konst- och dansdokumentationer, novellfilmer och dramer, samt dokumentärfilmer som behandlar alla möjliga ämnen, som handikapp, könsroller, invandring och hemlöshet. Majoriteten av filmskaparna är amatörer, men här finns också mer professionella filmare som tillfälligt sökt sig till en enklare produktionsform. Bland de senare finns utländska filmare i exil i Sverige.

Det är angeläget att dokumentera Filmverkstan, eftersom det var en institution där olika mindre filmkulturer gavs möjlighet att formulera sig. Filmarna där ville gärna beteckna sig som fria. Hur fria var de? I det här projektet undersöks också Filmverkstan som filmpolitiskt experiment och dess förhållande till övriga medieinstitutioner. Det är centralt att uppmärksamma det faktum att Filmverkstan lät så många komma till tals som annars inte syns eller hörs i filmvärlden. Dessa perspektiv kompletteras av den del av projektet som handlar om filmernas konstnärliga status.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012012/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Lars Gustaf Andersson & John Sundholm, 2014, Nordic Academic Press. 203 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Lars Gustaf Andersson & John Sundholm, 2012, I : Studies in European Cinema. 8, 3, s. 167-170

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lars Gustaf Andersson & John Sundholm, 2012, I : Studies in European Cinema. 8, 3, s. 183-194

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (7)