Tandvården som arena för upptäckt av sexuella övergrepp

Projekt: Forskning

Beskrivning

Syftet med denna patientcentrerade studie är att öka beredskapen inom tandvården för att identifiera patienter som varit utsatta för sexuella övergrepp. Vi vill studera sexuella övergrepps kvarlevda betydelse för den utsatte och hur det kommer till uttryck under besök i tandvården, att bättre förstå utsattas erfarenheter, att utveckla teoretisk bakgrund samt att implementera denna kunskap i tandvården.
StatusEj startat

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • Faculty of odontology, Malmö University
  • Department of Social Work, Malmö University
  • Department of Philosophy, University of St Lawrence, NY

Participants

  • Gisela Priebe - Institutionen för psykologi (Forskare)
  • Wolf, Eva - Faculty of odontology, Malmö University (PI)
  • Englander, Magnus - Department of Social Work, Malmö University (Forskare)
  • McCarthy, Erin (Forskare)