Lärarutbildningens digitalisering: appropriering, informationslitteracitet och policy

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Populärvetenskaplig beskrivning

I avhandlingsprojektet studerar jag lärarstudenters användning av digitala redskap under lärarutbildningen, med fokus på hur digitala redskap approprieras under utbildningen. Två andra centrala analytiska begrepp för forskningsprojektet är identitet och informationslitteracitet, dvs. vilken typ av identitet utvecklar och uppvisar lärarstudenterna i approprieringen av digitala redskap under lärarutbildningen och vilka typer av informationslitteracitet kan kopplas till de olika identitetspositionerna som kommer till uttryck vid lärarstudenternas appropriering av digitala tjänster.

Avhandlingens syfte är att utforska lärarutbildningens digitalisering genom att skapa en fördjupad förståelse för hur lärarstudenters informationslitteracitet kommer till uttryck vid användning och appropriering av digitala redskap, samt de meningserbjudanden om hur digitala redskap kan användas i utbildningssammanhang som formuleras på en policynivå.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/09/012018/09/30

Participants