Den moderna strandsemesterns tillkomst. Tyska havsbad och kustturism vid nord- och östersjön 1871-1939

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Hur utvecklades kustturism och havsbad vid de tyska nord- och östersjökusterna, hur konkurrerade havsbaden med varandra, vilka reklamstrategier använde de och vilka kulturella bilder av havet spridde de? Och med vilka förväntningar kom turisterna, hur förändrades deras praktiker vid stranden över tid, samt vilka betydelser hade strandsemestern för dem? Dessa frågor söker projektet svar på.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2003/01/012013/12/31

Participants