Arbetsgivarens lojalitetsplikt

Projekt: Avhandling

Beskrivning

I Sverige finns inte några uttryckliga lagregler om lojalitet i anställningsförhållandet. Enligt Arbetsdomstolen finns det en ömsesidig skyldighet för arbetsgivaren och arbetstagaren att vara lojala mot varandra. Det finns flera rättsfall från Arbetsdomstolen om arbetstagarens lojalitetsplikt och ämnet behandlas utförligt i den juridiska litteraturen. Däremot är arbetsgivarens lojalitetsplikt inte lika utforskad. Det övergripande syftet med mitt projekt är att rättsvetenskapligt undersöka och analysera arbetsgivarens lojalitetsplikt i förhållande till den enskilde arbetstagaren och arbetstagarkollektivet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/06/01 → …

Participants