Godset, adeln och det feodala samhället. Egendomar och sociala relationer i Skåne, 600-1400

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Avhandlingen behandlar framväxten och konsolideringen av ett feodalt gods i Skåne. Undersökningens huvudperiod är medeltiden till ca 1400. Syftet är att se på förutsättningarna för aristokratiskt storskaligt jordinnehav och hur detta påverkat ekonomiska och sociala förhållanden. Jämförelser med förhållanden under yngre järnålder görs i syfte att diskutera kontinuitet kontra diskontinuitet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2009/09/012019/12/31

Participants