Förekomsten och användningen av mentala bilder

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Vårt mål är att undersöka hur mentala bilder representeras, vilken roll de spelar i människans kognition och i vilka situationer de används. Vi utvecklar även metoder där eye-tracking används för att studera dessa frågor.

Kunskap om hur mentala bilder representeras i hjärnan har mycket stor betydelse både för allmänna kognitiva modeller och för domänspecifika modeller av arbetsminne och långtidsminne. Resultaten av hur vi använder mentala bilder är avgörande för tillämpad forskning inom design, problemlösning och utbildning.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012014/12/31

Participants