Existensen och användandet av mentala bilder

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Vi har i tidigare studier visat att våra ögonrörelser till stor del följer det rumsliga innehållet från en mental visualisering av en scen eller en bild. Det här projektet använder därför eye-tracking för att studera mentala bilder, deras betydelse för vårt tänkande och i vilka situationer de används. Vår metod har visat sig väldigt kraftfull och ett flertal aspekter av bildligt tänkande studeras.

Existensen av mentala bilder är en gammal och långlivad filosofisk diskussion som under de senaste fyrtio åren har varit flitigt debatterad inom kognitionsvetenskap och kognitiv psykologi. Debatten handlar om vilket format den interna representationen av en mental bild har i hjärnan. Motståndare till interna bildliga representationer menar att alla våra tankar består av samma representationer och att mentala bilder inte skiljer sig ifrån t.ex. språkligt tänkande. Förespråkare av interna bildliga representationer menar istället att de består av en helt annan representation än t.ex. språk, och att de delvis har samma egenskaper som riktiga bilder.

Interna representationer i hjärnan har historiskt varit väldigt svåra att studera, och existensen av mentala bilder har därför inte kunnat bevisas. Men med eye-tracking har ett nytt fönster till vårt tänkande öppnats och vi har utvecklat en väldigt kraftfull metod vår att kunna studera vårt bildliga tänkande.

Vi har t.ex. i tidigare studier visat att våra ögonrörelser till stor del följer det rumsliga innehållet från en mental visualisering av en tidigare sedd bild eller en scenbeskrivning (Johansson, Holsanova & Holmqvist, 2006 ). Vi visade också att denna effekt är påtaglig både när man tittar på en blank skärm eller sitter i totalt mörker.

Det här projektet är en utvidgning av den ovan nämnda studien och har som mål att studera både existensen av mentala bilder och dess betydelse för vårt tänkande.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012011/12/31

Participants

Related projects

Roger Johansson

2009/09/012013/12/31

Projekt: Avhandling

(Företrädare)

Visa alla (2)