Förintelsen och den europeiska historiekulturen

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Varför har förintelsen av Europas judar blivit en kärnfråga i Europa och världen under decennierna kring år 2000? Varför åker nutida elever inte längre på skolresa till Tivoli i Köpenhamn utan till Auschwitz? I ett brett jämförande perspektiv har projektet belyst förintelsehistoriens viktiga roll som katalysator för en lång rad politisk-ideologiska, moraliska och existentiella sekelskiftesfrågor.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2001/01/012007/12/31

Participants