I jägarnas tidsålder. En studie av klimat, jakt och viltpopulationer i ett långtidsperspektiv

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Förändringar i klimat och landskap, orsakade av global uppvärmning och annan av människan skapad miljöpåverkan kommer att påverka livsmiljön för viltpopulationerna. Ett sätt att förutspå dessa effekter är att se på det förflutna. Det här är ett projekt som syftar till att studera hur miljöförändringar påverkade viltpopulationerna under boreal till subboreal tid (8000-2000 f.kr.) i Sydskandinavien

Nutida miljöförändringar förväntas påverka viltbestånden på olika sätt, exempelvis genom förändringar biotoper. Förändringarna kommer att medföra att förutsättningarna för jakt och förvaltning av vilt kommer att förändras.

Målsättningen med det här projektet är att studera hur förändringar av klimat, landskap och jakt påverkade viltpopulationer under boreal till subboreal tid (8000-2000 f.Kr.) i Sydskandinavien.

Påverkan på viltpopulationerna till följd av förändringar i klimat och vegetation samt jakt studeras med hjälp av data på artförekomst, utbredning, storleksvariationer, ålders- och könsfördelningar, vilka erhållits genom analyser av lämningar av djurben. Genom dessa och andra miljöindikatorer kan man studera hur viltpopulationerna förändrats över tid.

Sammanställningen av klimatförändringarnas, landskapsförändringarnas och jaktens påverkan på viltpopulationerna under förhistorisk tid ökar förståelsen för hur dagens miljöförändringar kan komma att påverka viltstammarna framöver.

Dessutom är ett projekt av det här slaget angeläget ur ett kulturhistoriskt och arkeologisk perspektiv, då det undersöker människans relation till vilt i förhistorien och förändringar i människans livsmiljö.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012011/12/31

Participants

  • Magnell, Ola (PI)