Grekisk och romersk bildvärld

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

En del av denna forskning ägnar jag åt tidiga figurframställningar i Grekland (perioden 1300-talet - 700-talet f Kr). Jag undersöker framför allt de mer standardiserade motiven på den målade keramiken: vad visar dessa, och vad kan de berätta om de samhällen i vilka de uppstod?
I övrigt arbetar jag på en monografi om bildproduktion i antiken och hur forskningen härom kan gå till väga.

Mitt intresse för bildstudium började för länge sen när jag som museiman hanterade målad grekisk keramik från den sena bronsåldern (mykensk tid) på Medelhavsmuseet i Stockholm (1300-1200-talen f Kr). Jag kom att intressera mig särskilt för ett centralt figuralt motiv som upprepades ofta: vagnskörning, med olika sidomotiv. Vagnsmotivet var vanligt på den ambitiösa målade keramik som igen uppstod i Grekland 500 år senare under järnåldern, efter en bildlös period. Jag har studerat motivet systematiskt över tid, för att komma till insikt om hur det kan ha relaterat till respektive livsmiljö. Det finns anledning att tro att det avser kappkörning med häst och vagn i ceremoniella sammanhang: under bronsåldern kanske en centralt arrangerad gudafest, under järnåldern begravningsspel, i båda fallen med inslag av tävlingsspel.
I mitt studium har jag med en ny metodik analyserat målningsgången på kärlen. Målningen har lämnat tillräckliga spår på ytan för att detta skall vara möjligt. Målningprocess och bildgestaltning har ett nära samband i detta tidiga skede, och en insikt i processen har visat sig vara mycket nyttig för tolkningen av motivet.

Jag arbetar också med en bok som skall ge en introduktion i antikens bildvärld. Fokus ligger framför allt på bildfunktion och bildproduktion. Texten är upplagd som sex case studies som korresponderar med sex viktiga bildgenrer i Grekland och Romarriket. Jag diskuterar för varje genre den moderna forskningens vägar och möjligheter.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1986/01/012020/12/31

Participants