Inflytandet av en presentatörs/föreläsares dialekt, kön och professionella roll på en betraktare och lyssnare

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Studie av hur vissa egenskaper hos en virtuell expert - inom en hälsorelaterad/medicinsk domän – påverkar människors attityder till och värdering av innehållet i en framställning/föreläsning av experten. Fokus på visuella och röst-relaterade koder relaterade till kön, dialekt och professionell roll.

Studie av hur vissa egenskaper hos en virtuell expert - inom en hälsorelaterad/medicinsk domän – påverkar människors attityder till och värdering av innehållet i en framställning/föreläsning av experten. Fokus på visuella och röst-relaterade koder relaterade till kön, dialekt och professionell roll.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2006/01/012006/12/31

Participants