Betydelsen av kognitiv variation för design av pedagogisk multimedia

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Studies of visual style, social style and pedagogical roles in a pedagogical learning game.

Studier av visuell stil, social stil och pedagogiska roller i ett pedagogiskt lärspel.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2002/01/012005/12/31

Participants