Samspelet mellan språk och bild i olika medier

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

De texter vi möter i dag består ofta av många olika element: löptext, rubriker, bilder, bildtexter, listor, citat, diagram, grafer. Det blir också allt vanligare att vi hämtar information från olika källor på nätet. Men vi vet fortfarande mycket lite om hur läsningen går till och hur läsaren kopplar ihop information från olika språkliga och bildliga källor för att skapa mening.

Det som lärs ut om läsares interaktion med dagens komplexa texter är ofta bara antaganden. För att följa läsprocessen i detalj behövs det en avancerad mätteknik (ögonrörelsemätning) i kombination med intervjuer och enkäter. Denna tvärvetenskapliga metod har jag använt i min forskning och presenterar våra resultat för första gången för en bredare läsekrets.

I boken Myter och sanningar om läsning. Om samspel mellan språk och bild i olika medier (Norstedts 2010) konfronteras antaganden och åsikter om läsning med resultaten från den nya empiriska forskning. Här visas hur läsare faktiskt beter sig vid läsning av olika tryckta och digitala dokument, och vi får exempel på hur man kan underlätta för läsaren att hitta och förstå information och navigera i dokumenten. Boken innehåller konkreta rekommendationer för utformning av tryckta och digitala dokument som består av språk, bilder och andra grafiska medel. I boken ges dessutom rekommendationer för hur vi skapar mer läsvänliga texter.

Boken används som kurslitteratur i ett tiotal utbildningar runt om i Sverige.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012010/12/31

Participants

Relaterade aktiviteter

Holsanova, J. (ordförande)
2013 jan 12015 dec 31

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlemskap i extern forskningsorganisation

Holsanova, J. (Roll ej angiven)
2011 jan 12013 dec 31

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Visa alla (2)