Imperativ i japanskan

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet utgör en undersökning av japanskans imperativsystem med fokus på modern standardjapanska, men även med diakrona, dialektala, och typologiskt närbesläktade system i åtanke. Den allmänlingvistiska relevansen ligger i dess värde som fallstudie av hur språkliga system kan förändras diakront genom exempelvis grammatikalisering.

Användandet av olika uttryck som ersätter det morfologiska imperativet (den egentliga imperativböjningen) är mycket vanligt i japanska.
Många av de sätt att be om tjänster och ge order som finns är grammatikaliseringar av olika artighetsmarkörer. Dessa uttryck förekommer i alla nivåer av artighetssystemet. Det finns mycket artiga, relativt artiga, och mycket informella sett att be någon att göra något.
Utifrån historiska källor kan vi dra slutsatser om hur japanskans grammatik i allmänhet och mer specifikt dess imperativsystem har förändrats.
Det nuvarande systemet med imperativ är relativt komplext, men det fanns även tidigare system med liknande nivåer av komplexitet. Att forska om hur dessa system utvecklades och förändrades, samt om hur systemet fungerar idag,
kan öka vår kunskap om sambandet mellan imperativ, artighetssystem, och grammatikaliseringsprocesser i allmänhet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/09/012016/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Axel Svahn, 2016 okt 14, Lund: Lund University (Media-Tryck). 280 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (1)