Kullabergs grottor. Mellan istid och nutid, mellan naturvetenskap och humaniora

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Hur ser verkligheten ut bakom vår bild av grottmänniskor? Kullabergs grottor ger genom arkeologiska fynd, lokalhistoria och storpolitik en ny syn på begreppet grottmänniska och svar på hur grottorna på Kullaberg har använts sedan istiden fram till idag.

Längs foten av Kullaberg finns ett tjugotal kustnära grottor. Klippor och branta stup gör dem svåra att nå både från hav och från land. Alltsedan istiden har de använts på olika sätt och besökts av olika skäl.

Arkeologiska utgrävningar och osteologiska djurbensanalyser från några av grottorna ger en del ledtrådar till alla dessa tusentals år. Lokalhistoria och storpolitiska händelser ger andra infallsvinklar. Det vi vet är att grottorna bland annat har använts som tillfälliga uppehållsplatser för stenålderns flintslagare, järnålderns fiskare och den moderna tidens turister.

I det här projektet granskas hur bilden av grottmänniskor vuxit fram och hur denna bild stämmer med hur grottorna på Kullaberg verkligen använts.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1999/01/012009/12/31

Participants

Related projects

(Del av)

Visa alla (1)