Lagmansämbetet som maktresurs under senmedeltid

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Det övergripande syftet med avhandlingen är att göra en undersökning av det medeltida lagmansämbetet. Jag vill göra en analys av hur ämbetet kunde utgöra en maktresurs för ämbetsinnehavaren och för lokalt och regionalt förankrade sociala nätverk.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/09/012017/12/31

Participants