1800-talets mediesystem

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Anoltogiprojektet 1800-talets mediesystem samlar forskare från en rad discipliner och lärosäten och belyser utifrån ett sytemperspektiv 1800-talets medier.

Mediehistoria skrivs ofta utifrån ett medium i taget. Den här boken argumenterar istället för att historiens medier utvecklats tillsammans. Nya former, tekniker och praktiker har interagerat med gamla, innehåll har cirkulerat medierna emellan och rader av aktörer har aktivt relaterat till en helhet av uttrycksformer. Denna helhet var konturfast på ett vis som gör det befogat att tala om ett historiskt mediesystem: summan av en viss tids medier och deras inbäddning i sociala, politiska och ekonomiska villkor. I ett antal delstudier prövar boken möjligheterna att på närgången empirisk nivå undersöka 1800-talets mediesystem.

Artiklarna berör en rad relaterade teman: den elektriska telegrafens beroende av andra medier och fysiska transporter; den tidiga nykterhetsrörelsens sammansatta mediebruk; sambandet mellan medier och olika genrer av tidningstext; medialiseringen av Krimkriget; förhållandet mellan skilda läsplatser och deras tillhörande medier; bokmarknadens differentiering utifrån ekonomiska villkor; hur opinionskampanjer aktiverat en lång rad medier; reklamvisans förhållande till andra former av annonsering; och kändisskapets materiella medier. Att de mekanismer och samband som höll mediesystemet samman hade rottrådar och förgreningar långt in i förhållanden bortom medierna själva, visar att mediernas historia också är samhällets.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012010/12/31

Participants