Norra Skånes Medeltid

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Genom arkeologiska undersökningar av borgar, byar, vägar, produktionsplatser för järn och tjära med mera har den danska kolonisationen av norra Skåne, från järnåldern fram till cirka 1200, kunnat följas. Konkurrensen om råvarorna mellan kungamakt och andra mäktiga grupper kan tydligt beläggas. Norra Skåne är ett tacksamt arbetsfält för arkeologin eftersom lämningarna till stor del finns kvar.

Genom arkeologiska undersökningar av borgar, byar, vägar, produktionsplatser för järn och tjära med mera har den danska kolonisationen av norra Skåne, från järnåldern fram till cirka 1200, kunnat följas. Konkurrensen om råvarorna mellan kungamakt och andra mäktiga grupper kan tydligt beläggas. Norra Skåne är ett tacksamt arbetsfält för arkeologin eftersom lämningarna till stor del finns kvar. Då projektet omfattat en stor mängd grävda objekt och en stor arkivalieinsamling tillsammans med naturvetenskapliga analyser har en god bild av norra Skånes medeltid kunna göras. Från en ödemark som kungamakten vill skydda enligt germansk rättsuppfattning kom området under 1100-talet att upplåtas för kolonisation. De nyanlända kolonisterna blev kronobönder och erlade sin skatt i järn, tjära, pottaska (Blekinge) och möjligen salt(Halland).Området sektoriserades till dessa produkter så att skogsresursen inte skulle överutnyttjas. Organisationsapparaten går att följa genom borgetableringar under 1100-talet och 1300-talet
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1986/01/012017/12/31

Participants

Related projects

Anders Ödman

2010/01/012011/12/31

Projekt: Forskning

Anders Ödman

2010/01/012013/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (2)

Relaterad forskningsoutput

Anders Ödman & Chatarina Ödman, 2011, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 307 s. (Report Series; vol. 99)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Anders Ödman, 2009, Järnets roll : Skånelands och södra Smålands järnframställning under förhistorisk och historisk tid. Bertil, H. (red.). Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, s. 19-32

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Anders Ödman (red.), 2000, [Publisher information missing]. 149 s. (Report Series; vol. 75)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (3)