Minnet av ett tredje världskrig. Kärnvapenbunkrar och kalla krigets europeiska kulturarv

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta projekt undersöker minnen av 1900-talets mest allomfattande om än föreställda krig - det tredje världskriget. Fokus ligger på kalla krigets underjordiska kärnvapenbunkrar och den samtida process genom vilken dessa i olika europeiska länder formas till minnesplatser för något som aldrig ägde rum.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012012/12/31

Participants