Den objektiva världen. Sociala och politiska föreställningar i svensk analytisk filosofi under senmoderniteten

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

I nära allians med de naturvetenskapliga, tekniska och medicinska vetenskaperna har den svenska analytiska filosofin försett den demokratiska politiska liberalismen med en grundläggande metafysisk föreställning om verklighetens objektiva och stabila karaktär. Det vetenskapliga förhållningssättet representerade ett kritiskt förhållningsätt; vetenskapen talade sanning till makten.

Den objektiva världen. Sociala och politiska föreställningar i svensk analytisk filosofi under senmoderniteten

Under efterkrigstiden har svensk akademisk filosofi dominerats av den analytiska filosofin. Om någon skulle hävda att analytisk filosofi har en politisk dimension som varit avgörande för dess utveckling de senaste fem decennierna i Sverige skulle en sannolik reaktion vara hävdandet av motsatsen, nämligen att svensk analytisk filosofi utmärks av sin apolitiskhet. I nära allians med de naturvetenskapliga, tekniska och medicinska vetenskaperna har den svenska analytiska filosofin försett den demokratiska politiska liberalismen med en grundläggande metafysisk föreställning om verklighetens objektiva och stabila karaktär. En sannolik anledning till att svensk humaniora skapat sin egen kanon och övergett den analytiska filosofin är avsaknad av gemensamma samtidsrelevanta politiska och kulturella föreställningar. Den tidigare legitimeringsgrunden byggde i hög grad på konsensus om vetenskapens väsen, att den var en överlägsen kunskapsform i kraft av sina rationella metoder. Debatten kring folkomröstningen om kärnkraft 1980 blev en avgörande vändpunkt, Objektivitet kunde inte uppnås.En teoretisk ambition med studien är att pröva nya metodiska perspektiv som förenar idéanalys med verktyg hämtade från STS-studier.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012016/12/31

Participants