Skånes äldsta järngruva

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Frans Suell är känd för att ha byggt Malmö hamn men mindre känd för att han som ägare till Ryds järnbruk i Småland har drivit en järngruva i Loshult omkring 1800. I ett samarbete med LTH och Malmö Museer har en undersökning av den vattenfyllda gruvan påbörjats. Målet är att dokumentera den teknik som användes för uppfordring av malm och vatten.

Frans Suell är känd för att ha byggt Malmö hamn men mindre känd för att han som ägare till Ryds järnbruk i Småland har drivit en järngruva i Loshult omkring 1800. I ett samarbete med LTH och Malmö Museer har en undersökning av den vattenfyllda gruvan påbörjats. Målet är att dokumentera den teknik som användes för uppfordring av malm och vatten.

Under ett par år har mindre arbeten gjorts vid gruvan. Marken runt om den kvadratiska mynningen har röjts av Loshults hembygdsförening varvid byggnadslämningar har hittats och med skogsmaskin har så mycket som möjligt av schakt och ort rensats. Det arkivalmaterial som bearbetats visar att den drivits till 5 meters djup rakt ner och därefter i donläge (45grader)till ett djup av 40-50 meter. Vid dykundersökningar med dykare från Malmö museum och LTH har problem med nerkastat bråte gjort att de kommit cirka 15 m ner i den lutande orten. En Sjöuggla användes vid ett tillfälle men på grund av magnetiten i berget kunde den inte navigeras eftersom kompassfunktionen föll ut. Gruvan är en av de yngsta lämningarna av den skånska järnframställningen, även om processen i detta fall skedde på den andra sidan smålandsgränsen. Resultaten kommer att publiceras i tillsammans med de iakttagelser och de arkivalier som finns kring Vallonbruket i Snälleröd från mitten av 1600-talet. Detta är en ny upptäckt och fullkomligt unik i Skåne.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012013/12/31

Participants

Related projects

(Del av)

Anders Ödman

1986/01/012017/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)