"Pandan vill veta hur man gör och jag ska visa honom/henne" - Vad vi lär av små barns förmåga att vara lärare

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Ett av projektets syften är att bidra till ökad kunskap om hur de förmågor som benämns theory of mind utvecklas hos barn i 3-6-årsåldern och att göra det i en kontext som är vardagsnära till skillnad från laboratoriekontext.

Projektet bidrar till ökad kunskap om hur de förmågor som benämns theory of mind utvecklas hos barn i 3-6-årsåldern och att göra det i en kontext som är vardagsnära till skillnad från laboratoriekontext. Flera studier som visar att denna utveckling verkar följa ett relativt likartat mönster i olika kulturer. Men många frågor är öppna: Hur ser stegen i den gradvisa utvecklingen ut? Hur stor är variationen i utvecklingen för olika barn? Är det möjligt att stödja barn som är särskilt långsamma i utvecklingen av en theory of mind?
Frågorna rör en väsentlig del av den mänskliga naturen: människans förståelse för det egna och för andra medvetanden. De har också viktiga ur utbildningsperspektiv: barn med en väl utvecklad förmåga att tänka kring det egna medvetandet och tänkandet tenderar att klara sig bra i skolan.
Att det finns så många öppna frågor har att göra med att det är svårt att få tillförlitlig data från studier med små barn. Vår forskargrupp (Educationa Technology Group) har i samverkan med School of Education, Stanford, utvecklat en ny metod för att kunna närma oss små barns kognitiva förmågor genom studier av en vardaglig aktivitet i deras vardagliga miljö, där vi dels kan samla in en mängd detaljerad data utan att störa, dels kan prata med barnen om vad de gör, vilket ger en mängd förhållnadevis spontana resonemang från barnen. Metoden bygger på ett forskningsinstrument i form av ett digitalt lek-och-lär-spel som vi utvecklat i samverkan med Stanfordgruppen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012015/12/31

Participants