Piranesis antiksamling i Stockholm

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

År 1785 fördes den Piranesiska antiksamlingan från Rom till Stockholm. De ca 150 föremål som köpts av Gustav III är mycket varierad samling marmorverk, restaurerade på 1700-talsvis och berikade med allsköns nytillverkade tillägg, typiska för den ursprungliga samlarens fantastiska syn på antik estetik. Föremålen och deras ’livshistoria’ skall detaljstuderas och publiceras.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2003/01/012020/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Anne-Marie Leander Touati, 2016, Giovanni Battista Piranesi. Predecessori, contemporanei e successori: Studi in onore di John Wilton-Ely. Nevola, F. (red.). Rome: Quasar, s. 335-358 (Studi sul Settecento Romano; vol. 32).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Anne-Marie Leander Touati, 2015, Archäologie als Kunst : Archäologische Objecte und Verfahren in der bildenden Kunst des 18. Jahrhunderts und der Gegenwart. Boschung, D. (red.). Wilhelm Fink Verlag , Vol. 30. s. 39-65 (Morphomata; vol. 30).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (2)