Den postantibiotiska eran: kulturella perspektiv på den globalt växande antibiotikaresistensen

Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Kulturstudier
  • Etnologi

Nyckelord

  • Antibiotika, Antibiotikaresistens, Postantibiotiska, Multiresistenta bakterier

Beskrivning

Denna studie beskriver och analyserar skildringar av tilltagande antibiotikaresistens kan leda till att mänskligheten går in i en ”postantibiotisk era”. Projektet i sin helhet leds av etnolog Kristofer Hansson och finansieras av Crafoordska stiftelsen. I projektet arbetar Adam Brenthel - forskare i visuella studier. Idén om att vi är på väg in i denna era tycks ha sin början på 1990-talet. Då hittar vi de första artiklarna om en postantimikrobiell era som kan komma att vara slutet på den antimikrobiella eran som vi levt i sedan 1940-talet. Världshälsoorganisationen anser att mänskligheten från och med 1986 har världen befunnit sig i ett ”discovery void” där i princip inga nya antibiotika introducerats utan alla nya mediciner bara varit varianter på de redan upptäckta substanser. Därför talar man om att vi är på väg in i en mörk tid. Diskussionen om antibiotikaresistens samt dess samhälleliga konsekvenser tas upp i många olika sammanhang. I dagspress skylls ofta uppkomsten på antibiotikaanvändning på köttindustrin samt oansvarig användning av antibiotika i vården medan nätdiskussioner ofta kopplar multiresistenta bakterier till ”massinvandring” eller turister som tar med sig mördarbakterier hem från utlandssemestern. Antibiotikaresistens är ett hot som gärna häftar på ”den Andre” – de oansvariga, de smutsiga eller de främmande. Antibiotikaresistens är ett problem som många har åsikter om för att det uppfattas som ett hot mot den egna kroppen men också ”samhällskroppen”. Detta gör antibiotikaresistens till ett relevant begrepp för att förstå hur gemenskap skapas och förhandlas i tider av oklara gränser. Vårt projekt anlägger fenomenologiska, kulturanalytiska och media analyser för att förstå och förklara hur iden om en postantibiotiska era ofta leder till missriktad rädsla och sociala försvarsreaktioner skadar snarare än förebygger antibiotikaresistens.
Kort titelDen postantibiotiska eran
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/09/012017/08/01

Participants

Relaterad forskningsoutput

Adam Brenthel & Kristofer Hansson, 2017 jan 17, Dagens Medicin.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Adam Brenthel & Kristofer Hansson, 2017 jan 4, Dagens Medicin.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (2)

Relaterade aktiviteter

Brenthel, A. (Roll ej angiven), Kristofer Hansson (Roll ej angiven)
2017 mar 16

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Visa alla (1)