Den postantibiotiska eran: folkliga föreställningar om antibiotikaresistens

Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

Beskrivning

Forskningsprojektet Den postantibiotiska eran: folkliga föreställningar om antibiotikaresistens undersöker vilka olika diskurser och tankefigurer allmänheten använder för att förhålla sig till komplexa och mångtydiga förhållanden mellan antibiotika, resistenta bakterier, en postantibiotisk framtid och egen eller familjemedlems hälsa. Utgångspunkten arbetet är att med intervjustudier, folklivsundersökningar (Folklivsarkivet) och analys av diskussioner i olika forum på
Internet (FlashBack och FamiljeLiv), fånga hur enskilda individer i samhället resonerar kring antibiotika och resistenta bakterier när det kommer till den egna hälsan och risken för ohälsa.
Kort titelDen postantibiotiska eran II
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/09/012018/05/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Adam Brenthel, 2017 feb 15, 1 s. Stockholm : Vetenskap och Allmänhet.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Adam Brenthel & Kristofer Hansson, 2017 jan 17, Dagens Medicin.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Adam Brenthel & Kristofer Hansson, 2017 jan 4, Dagens Medicin.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (3)