Melankolins och desperationens register. Robert Lowells senare bekännelsepoesi.

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet är ännu i förberedelsestadiet. Den amerikanske poeten Robert Lowell (1917 - 1977) är känd som förgrundsgestalt inom den så kallade bekännelsepoesin i angloamerikansk efterkrigsdiktning. Projektet är tänkt att utmynna i en längre essä om hans sista diktsamlingar.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2013/01/012019/12/31

Participants