Relationen mellan Strindberg och Rydberg med inriktning på tiden före moderna genombrottet

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

I forskningen om Strindbergs förhållande till Rydberg vill jag visa att Strindbergs egna uttalanden strider mot innehållet i hans texter. Hittills har mina analyser av framför allt Strindbergs ungdomsdramer avslöjat att Strindberg i högsta grad har inspirerats av och citerat från bl.a. Den siste Athenaren och Bibelns lära om Kristus.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012011/12/31

Participants