Forskarnätverket Utbildning och Hållbar Utveckling

Projekt: Nätverk

Beskrivning

För att den i landet utspridda vetenskapliga forskningen om ”utbildning och hållbar utveckling” skulle kunna fortsätta att utvecklas och samtidigt attrahera nya forskare till kunskapsområdet, samt kunna lämna pedagogiska bidrag till skolans utbildningar och lärarutbildningarna, behövs en organisering i form av ett forskarnätverk. Nätverkets konkreta mål under den andra projektperioden 2005-2007 har varit:
att fortsätta i anslutning till lärarutbildningarna och de yrkesverksamma lärarna utveckla forskarnätverket ”Utbildning och hållbar utveckling” som en betydelsefull arena: a) för de ingående forskarnas och forskargruppernas kontakter och information; b) för formulering av nya forskningsfrågor och forskningsprojekt; c) för vetenskapliga seminarier och erfarenhetsutbyte, för ny forskarrekrytering och genomförandet av forskarseminarier med nordiska, europeiska och andra internationella kontakter; samt d) för praktiska tillämpningar inom kunskaps- och praktikerfältet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2002/01/012007/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Per Wickenberg & Lars Persson, 2013, Centrum för Danmarksstudier, Lunds universitet.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Ellen Almers & Per Wickenberg, 2008, (Accepted/In press) Values and Democracy in Education for Sustainable Development. Contributions from Swedish Research. Öhman, J. (red.). Liber, s. 165-186

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Per Wickenberg, Harriet Axelsson & Kerstin Sonesson, 2008, I: International Journal of Sustainability in Higher Education (IJSHE). Volume 9, Issue 4

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (7)