Begreppet 'self-improvement' i engelsk 1800-talslitteratur

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta postdokprojekt undersökte begreppet 'self-improvement' i olika former av engelsk didaktisk litteratur från 1800-talet.

Projektet genomfördes inom en postdok-tjänst finansierad av RJ. Jag undersökte olika former av engelsk didaktisk litteratur under 1800-talet. De senaste decennierna har etikettsböcker och manualer om konsten att uppnå olika former av framgång och lycka blivit en del av det material som forskare studerar för att få kunskap om den framväxande medelklassen i 1800-talets England. En aspekt av denna typ av ”conduct literature” som dock ej studerats närmare är vad som kallades för ”self-improvement”, alltså individens strävan att genom eget arbete och studier lyckas både på ett socialt och personligt plan.

Jag undersökte olika uttryck av ”self-improvement” (såsom ”time management”, ”punctuality”, och flickors utbildning), samt relationen mellan skönlitteratur och denna typ av medelklassmanualer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2000/01/012003/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Cecilia Wadsö-Lecaros, 2003, Proceedings from the 8th Nordic Conference on English Studies. Aijmer, K. & Olinder, B. (red.). Göteborg University, Department of English, s. 193-205

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (2)