Tidskrift för hemmet som förmedlare av engelsk litteratur och debatt under 1860-talet

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Genom Tidskrift för hemmet kunde svenska kvinnor på 1860-talet ta del av den vid tiden progressiva kvinnodebatten i England. I detta projekt undersöks på vilka sätt den engelska debatten introducerades i Sverige via denna tidiga kvinnotidskrift samt vilken roll översättarna spelade i 'försvenskningen' av den engelska kvinnofrågan.

Genom att recensera och presentera den samtida engelska kvinnodebatten för sina svenska läsare spelade Tidskrift för hemmet under 1860-talet en viktig roll i den svenska introduktionen av engelska texter och tankar rörande kvinnors utbildning och lönearbete. Tidskriften publicerade även en rad kortare och längre översättningar från engelska debattskrifter.

I detta projekt undersöker jag hur Tidskrift för hemmet kommunicerade en engelsk kulturell kontext till sina svenska läsare. Den engelska debatten användes som ett slags murbräcka för att introducera tidskriftens önskan att fästa läsarnas uppmärksamhet på olika frågor rörande kvinnors utbildning och lönearbete, likaväl som att inspirera till en svensk diskussion kring dessa frågor.

Särskilt fokus läggs på översättningen av Dinah Mulock Craiks bästsäljande bok En qvinnas tankar rörande qvinnan (A Woman’s Thoughts about Women), som genomfördes och publicerades genom tidskriftens försorg.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012010/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Cecilia Wadsö-Lecaros, 2013, Authorial and Editorial Voices in Translation. Jansen, H. & Wegener, A. (red.). Vita Traductiva, Vol. 2.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Cecilia Wadsö-Lecaros, 2011, Literature, Geography, Translation. Alvstad, C., Helgesson, S. H. & Watson, D. (red.). Cambridge Scholars Publishing

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (2)