Undersåten som förstod. Den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Under det tidiga 1500-talet kunde man ofta höra och läsa att kyrkan var tvungen att återvända till sitt ursprung eller att prästerna var tvungna att få en bättre utbildning. Tillsammans bildade dessa upprepningar ett sätt att tala och skapa mening som vi brukar kalla reformationen. I denna avhandling undersöks detta tal och hur det samspelade med den tidigmoderna integrationsprocessen.

Under det tidiga 1500-talet kunde man ofta höra och läsa att kyrkan var tvungen att återvända till sitt ursprung, att prästerna var tvungna att få en bättre utbildning och att det för de troende var centralt att ha tron i hjärtat. Tillsammans bildade dessa upprepningar ett sätt att tala och skapa mening som vi brukar kalla reformationen. I denna avhandling undersöks detta tal och dess konsekvenser för hur ordning, gemenskap och särhållning formulerades i det svenska riket under den tidiga reformationen.

Genom analysen av den reformatoriska samtalsordningen problematiseras tidigare forskning som lyft fram hur reformationen instrumentaliserades av Gustav Vasa och på så sätt blev en central del av statsbildningsprocessen/socialdisciplineringen samt hur reformatorerna misslyckades med det pedagogiska projektet. Istället växer ett nytt perspektiv fram i vilket skapandet av ett subjekt som ”förstod” och ”tog till sig” ses som den reformatoriska samtalsordningens främsta produkt. Subjektet skulle visa sig avgörande i den tidigmoderna integrationsprocessen.

Jag använder mig av en diskursanalytisk metod.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/09/012013/12/31

Participants

Relaterade aktiviteter

Brilkman, K. (medlem)
2016 feb 1

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlemskap i extern forskningsorganisation

Visa alla (1)