Konsulerna i Nordafrika 1770-1848: från interkulturell diplomati till kolonisering

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Med utgångspunkt i ett unikt historiskt källmaterial från de svenska konsulaten i Nordafrika studeras de svenska konsulernas diplomatiska arbete och deras roll i den process som ledde fram till den franska ockupationen av Algeriet 1830 och inrättandet av den franska kolonin 1848. Den svenska inblandningen i den transmediterana slavhandeln ägnas särskild uppmärksamhet.

De europeiska konsulat som upprättades i de osmanska provinsstäderna Alger, Tunis och Tripoli på den nordafrikanska kusten under sextonhundratalets andra hälft och sjuttonhundratalets början var en viktig faktor i den västerländska koloniala expansionen, även om denna länge mötte hårt motstånd av städerna i Nordafrika. Under och efter Napoleonkrigen gjordes upprepade försök från de europeiska makternas sida att erövra området för att få slut på kaperiverksamheten. Efter ett treårigt krig, vilket betecknades som en kamp mot den islamiska faran i medelhavsområdet, erövrades Algeriet 1830 av franska trupper och omvandlades 1848 till en fransk koloni.

Idag har vi ingen kunskap om de svenska konsulernas agerande i samband med de politiska processer som ledde till det franska besittningstagandet av Algeriet. Vi vet inte heller vilken roll Sverige spelade i den slavhandel som pågick i området. Detta projekt syftar till att analysera konsulernas liv och diplomatiska arbete i Alger, Tunis och Tripoli under perioden 1770-1848 samt att undersöka Sveriges roll i koloniala praktiker i Medelhavsområdet. Resultatet skall å ena sidan synliggöra det komplexa samspelet mellan politiska, kulturella och ekonomiska faktorer som präglade miljön i Nordafrika, praktiker vilka överskred västerländska normer om uppdelningar mellan öst och väst, och å andra sidan belysa Sveriges roll i den globala historien och de relationer av olika slag som förbundit människor över nationsgränser.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012016/12/31

Participants

Related projects

(Företrädare)

Gustaf Fryksén, Joachim Östlund, Adnen el Ghali & Emil Kaukonen

2009/04/01 → …

Projekt: NätverkInternt samarbete (LU), Internationellt samarbete

Visa alla (1)

Relaterad forskningsoutput

Joachim Östlund, 2019, Mediterranean Slavery and World Literature: Captivity genres from cervantes to rousseau. Klarer, M. (red.). New York: Routledge, s. 69-92 (Routledge Interdisciplinary Perspectives on Literature).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Joachim Östlund, 2018, Facing Otherness in Early Modern Sweden: Travel, Migration and Material Transformations, 1500-1800. Naum, M. & Ekengren, F. (red.). Boydell & Brewer, s. 307-325 (Society for Post Medieval Archaeology Monograph Series).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Joachim Östlund, 2017, Migrating the Black Body: The African Diaspora and Visual Culture. Raiford, L. & Raphael-Hernandez, H. (red.). Seattle: University of Washington Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (17)

Relaterade aktiviteter

Östlund, J. (Inbjuden talare)
2017 jan 19

Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Östlund, J. (presentatör)
2016 nov 17

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Fryksén, G. (Handledare), Östlund, J. (Handledare)
2013 jan 142013 jan 15

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)

Visa alla (3)