Den symboliska ordningen i Malmö på 1700-talet

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Historia

Populärvetenskaplig beskrivning

I detta projekt undersöker jag sociala hierarkier i Malmö under 1700-talet. En social ordning är inte bara en fråga om ekonomiska hierarkier utan handlar också om upprättandet av symboliska gränser. Det är dessa som står i centrum för detta projekt. Särskilt studeras den konkreta innebörden av det som brukar kallas ett ståndssamhälle.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2000/01/012019/12/31

Participants