Greeting the visitor in Pompeii. Roman fauces mosaics contextualised

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Brottare, vakthundar, svastikor och flyende vildsvin är gemensamma symboler för de mosaikdekorerade ingångarna till romerska privathus i Pompeji. Syftet med avhandlingen är att undersöka samtliga ingångsmosaiker i Pompeji och studera golvens, men också ingångens, betydelse för husägaren, och hur denne velat framhäva sin roll och status i samhället.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/09/012019/05/02

Participants