The truth of the forked tongue. Greek skepticism as negative ontology

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet presenterar den antika skolbildningen pyrrhonismen som en kunskapsväg. Jämförande analyser görs med så kallad negativ teologi, vilken liksom pyrrhonismen arbetar med (och inte mot!) förnekanden och en uppfattning om vetandets gränser, samt med samtida pedagogisk forskning om lärandets förhållande till personlig tillväxt, mognad, integration och transformation.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/09/012012/12/31

Participants