The Västra Vång project

Projekt: Övrigt

Beskrivning

participated in excavation at Västra Vång and in seminars connected to this project
StatusEj startat

Participants