Sikten över sundet. Öresundsgränsen i nationalismens tidevarv 1864-1952

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet behandlar Öresundsgränsens skiftande kulturella, sociala och politiska betydelser i Sverige och Danmark 1864-1952. I fokus står om och hur den framväxande nationalismen påverkade människors föreställningar om gränsen och dem på den andra sidan. Mitt delprojekt undersöker diskurser om gränser och identiteter i samband med Baltiska utställningen i Malmö 1914.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012014/12/31

Participants